Fotoalbum

FUGLE:

Når du finder et billede du kan bruge, skal du blot skrive bestillingsnummeret i mail til mig under KONTAKT.

Klik på billedet for at se det i en større udgave med bestillingsnummer. 🙃

Der er f.eks. billeder af allike, blishøne, blåmejse, brunskuldret våge, bysvale, ederfugl, fasan, fiskeørn, fjeldvåge, fuglekonge, gransanger, graveugle, grønirisk, gråand, grågås, gråkrage, gråspurv, gråstrubet lappedykker, gulspurv, gærdesanger, gåsegrib, halemejse (nordlig), hane, havørn i rede på Tærø,hvid stork, hvid vipstjert, hvidhovedet havørn, hvinand, hættemåge, knarand, knopsvane, kornværling (bomlærke), kronetrane, landsvaler, lille lappedykker, lille skallesluger, musvit, musvåge, natugle, natugleunge, rød glente, rødhals, råge, sanglærke, sildemåge, sjagger, skarv, skovskade, skovspurv, solsort, sortmejse, sortspætte, spurvehøg med tyrkerdue, spætmejse, stor flagspætte, stor præstekrave, stormmåge, stor skallesluger, spætmejse, strandskade, struds, stær, svaler, svartbag, taffeland, tamgås, toppet lappedykker,  tornirisk, trane, troldand, træløber, tyrkerdue og tårnfalk