Betingelser for brug

Info.
Alle billeder sælges til en fast pris uanset formål, og alle priser er pr.
anvendt billede.
Pris pr. billede er kr. 250,00 hvis ikke anden pris er oplyst ved billedet.
Den aftalte pris er kun betaling for én offentliggørelse i én publikation
(ét medie) i ét oplag (én tidsperiode) og for én bestemt anvendelse.
Du køber altså kun retten til at bruge billedet én gang, med mindre
der skriftligt er aftalt andet.

Copyright.
Alle billeder er fotografens ejendom.
Billederne er beskyttet efter "Lov om ophavsret".
Billeder må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering
eller elektronisk manipulation. Undtaget er dog beskæring og
mindre farvekorrektioner i forbindelse med produktionen.
Billeder må ikke på nogen måde kopieres eller mangfoldiggøres som
følge af lov om ophavsret.
Elektronisk lagring må ikke finde sted. Undtaget er elektronisk hånd-
tering i den periode, der er nødvendig for den aktuelle produktion eller
den aftalte anvendelse på Internet/intranet.
"Lov om ophavsret" tillader efter §12 stk. 2 nr. 4 ikke kopiering af vær-
ker i digitaliseret form. Digitaliserede billeder omfattes af lovens § 2
om eneret, og kopiering til privat brug er ulovlig uden fotografens tilladelse.

Bestemmelser.
Ansvaret for anvendelsen af de solgte udnyttelsesrettigheder påhviler
alene køber.
Brugeren af mine billeder påtager sig det fulde ansvar for misvisning
eller ærekrænkende brug.
Tommy Kort foto.dk kan på ingen måde gøres ansvarlig for anvendelsen,
idet salget sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer
eller motiver kan have selvstændige rettigheder, der skal iagttages af køber.
Det er brugeren af et billede, der skal sikre sig den fornødne tilladelse fra
de afbildede personer.
Det er brugeren af et billede, hvor der indgår et værk, som en anden part
kan have ophavsret til, der skal sikre sig den fornødne tilladelse.
De på billederne værende personers tilladelse til offentliggørelse
eller tredjemands ophavsret til motiv forudsættes således indhentet af køber.

Ved al offentliggørelse skal fotografens navn, Tommy Kort, oplyses.
Tommy Kort foto.dk kan ikke holdes ansvarlig for følgevirkningerne
ved fejlagtig eller for sen levering af købte eller bestilte billeder.

Betaling, forsendelse og returnering

Forsendelse:
Billederne må ikke downloades, men sendes enten pr. mail eller på CD.

Forsendelse på CD foretages via Post Danmark til gældende takster.


Leveringstid.
Jeg bestræber mig på at afsende varen senest dagen efter jeg har registreret din indbetaling.

Leveringstiden vil normalt være mellem 2 og 4 dage.
 
Reklamation & returnering.
Hvis du modtager en forkert eller ødelagt vare, skal du hurtigst muligt kontakte mig på e-mail info@tommy kort foto.dk med angivelse af bestillingsnummer.
Hvis varen er beskadiget under transporten, skal du desuden rette henvendelse til Post Danmark, som står for forsendelsen.

Fortrydelsesret.
Hvis du fortryder dit køb, kan du sende CD-en retur senest 14 dage fra den dag du modtager varen og få dine penge retur.
Den tilsendte CD må ikke være brudt dvs. plomberingen må ikke være brudt.
Ved bestilling af billeder via e-mail gælder fortrydelsesretten ikke.
Husk at oplyse dit bestillingsnummer og det registrerings- og kontonummer, som pengene skal overføres til. Det er vigtigt at CD-en er i samme stand, som da jeg sendte den.
Jeg returnerer pengene når jeg har fået CD-en retur med ubrudt plombering. Jeg refunderer ikke forsendelsesomkostninger for returnerede varer.

Fortrolighed

Behandling af personlige oplysninger.

Tommy Kort foto.dk gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den eller de handler som du gør med Tommy Kort foto.dk (dvs. navn, adresse, e-mail og varedata).
Oplysningerne behandles fortroligt og bliver under ingen omstændigheder videregivet til tredjepart.